Өнөөдрийн Санал асуулга
 
 
Та өмнө нь электрон худалдаа хийж үзсэн үү?

 
 
 
 

EnglishEZ Kids

Бяцхан хүүхдүүдэд зориулсан англи хэлний хичээл
 

EnglishEZ Kids Онлайн –аар хүүхдүүдэд Англи хэлийг уйдааж залхаахгүйгээр сурах боломж нээж өгөхийг хүслээ!

 Хүүдүүдэд Англи хэлийг онлайнаар заана. Тиймээс ч  хоорондын уялдаатай, зугаатай, сонирхолтой хичээл, дасгалуудаар дамжуулан Англи хэлний ертөнцийг бяцхан хүмүүст танилцуулах зорилготойгоор боловсруулагдсан байгаа.

 


Winnie’s World (
Уншиж сураагүй бяцхан хүүхдүүд) – 8 янзын хөдөлдөг байшин байх ба байшин бүрт хүүхдүүд янз бүрийн сэдвээрхи үг хэллэгт суралцана.

 

Freddy’s Islands (Уншиж чаддаг хүүхдүүд) – хүүхдэд зориулсан Англи хэлнйи онлайн хичээл бөгөөд бяцхан хүүхдүүд маань нэг арлаас нөгөө рүү аялан явах замдаа Англи хэлээ сурах юм.

Одоогийн үнэлгээ 0,00. Нийт санал 0.
   ₮20 000 (MNT)
Бүтээгдэхүүний талаар сэтгэгдэл